Janson Huisarts Bergschenhoek

Welkom op de website van huisarts J.J.M. (Hans) Janson

*****************************************************************************

Voor openingstijden/nascholings-, vakantiedagen van de praktijk
zie mededelingen.
buiten bekende feestdagen  is de praktijk gesloten op:
*geen mededeling*
******************************************************************************

Onze praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Parkzoom, aan de rand van Bergschenhoek.
Het gezondheidscentrum goed bereikbaar met openbaar verkeer en er is een ruime parkeergelegenheid. 
Samenwerking met andere disciplines vinden wij erg belangrijk en wij zijn daarom enthousiast over de ontwikkelingen binnen het centrum.
In het centrum werken meer dan 15 verschillende organisaties op een unieke wijze samen aan; ‘Betere zorg dichtbij’.

Het streven van onze samenwerkende zorgaanbieders is om het zorgaanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen waarbij u als patiënt beslist centraal staat. Om dit doel te bereiken is er tussen de zorgaanbieders in het centrum regelmatig structureel en adhoc overleg. Zorgverleners onderhouden een klimaat binnen het centrum waardoor zij kritisch willen kijken naar elkaars werkwijze. Op die manier stemmen zij het zorgaanbod op elkaar af en kunnen u daardoor efficiënter en beter behulpzaam zijn bij al uw problemen en of vragen.

Samenwerking tussen zorgverleners is een ingewikkeld proces en is veel meer dan u op indicatie naar andere zorgaanbieders doorverwijzen en een tussentijds- of eindrapportage verkrijgen over de bevindingen, adviezen en behandeling. Samenwerking is een proces waarbij hulpverleners vergaand betrokken moeten zijn in hoe andere zorgverleners werken (visie, houding, integriteit, deskundigheid, professionaliteit en adequate communicatie). Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan in een vertrouwde, respectvolle en laagdrempelige omgeving. Nagenoeg alle eerstelijnszorg kan binnen gezondheidscentrum Parkzoom worden geleverd door enthousiaste zorgverleners die bewust zijn van het grote voordeel van deze visie op zorg.

Wij willen verantwoorde zorg leveren.
Accreditatie is het kwaliteitskeurmerk om de praktijkvoering te verbeteren.
Binnen Gezondheidscentrum Parkzoom Bergschenhoek zijn de meeste zorgaanbieders gecertificeerd/geaccrediteerd.
Ook onze praktijk is NHG geaccrediteerdzie nieuws.
In samenwerking met de Medische Faculteit Erasmus Rotterdam leiden wij  basis-artsen tot huisarts en doen regelmatig mee aan onderzoek.

Bent u op zoek naar een huisarts in Bergschenhoek?

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom!

Graag verwelkomen wij nieuwe inschrijvingen zodat er ruimte ontstaat voor meerdere huisartsen binnen onze huisartsenpraktijk Bergschenhoek. Samenwerking met meerdere huisartsen binnen onze praktijk vinden wij belangrijk. Belangrijk omdat u dan kunt kiezen voor een mannelijk of vrouwelijke huisarts en u eventueel een andere huisarts kunt raadplegen. Huisartsen kunnen onderling elkaar gemakkelijk adviseren en voor de continuïteit van de praktijkvoering is samenwerken met meerdere huisartsen een groot voordeel.
Dus maak kennis met onze praktijk, ons centrum en schrijf u in !

Geeft uw mening over onze praktijkvoering op: www.zorgkaartnederland.nl.

Mededelingen

Contact

Tjeerd Kuipersstraat 1
2662 GM, Bergschenhoek

T: +31 (0)10 529 03 15
F: +31 (0)10 529 03 16
E: info@jansonhuisarts.nl