Zorgaanbod

Onze praktijk levert naast de reguliere huisartsenzorg een grote verscheidenheid aan diensten.
 De praktijk is modern ingericht en ingesteld op alle hedendaagse zorgvragen.

Wij bieden u deskundige, vertrouwde hulp bij lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.
 Voorlichting en preventie van ziekte houden wij scherp in de gaten. 
Wij vinden het belangrijk dat patiënten daar waar het kan zoveel mogelijk medeverantwoordelijk dragen voor hun problemen. 
Daarom is voorlichting, uitleg en het geven van adviezen erg belangrijk. 
Doordat de huisarts u en eventuele gezinsleden in de sociale omstandigheden kent, is een persoonlijke benadering mogelijk. 
Tevens beheren wij uw volledge medische voorgeschiedenis en informatie van andere zorgaanbieders en instellingen, zodat uw actuele klacht en informatie in samenhang met dit verleden beoordeeld kan worden. Persoonlijke zorg op maat, waarin uw zorgvraag centraal staat willen en kunnen wij u binnen onze praktijk bieden. 
Wij zijn in staat om u een breed pakket aan zorg en aanvullend onderzoek – op medische indicatie- binnen onze praktijk aan te bieden. Hieronder treft u een opsomming van enkele onderzoeken/behandelingen die door ons kunnen worden uitgevoerd.

Praktijkassistente/POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) Somatiek

Als eerste (telefonische )aanspreekpunt inventariseert onze assistente uw vragen of problemen, zij geeft advies of maakt eventueel uw afspraak. Ondanks scholing en maximale inspanning heeft telefonsche raadpleging soms beperkingen. Ervaart u dat u een onvolledige en/of onbevredigend telefonisch advies heeft gekregen, maakt u dan een afspraak.
Bij personen met een chronische ziekte zoals diabetes, hoge bloeddruk, astma en COPD, hart en vaatziekte is periodieke controle noodzakelijk. 
Al onze assistentes zijn POH (Somatiek) geschoold en doen de begeleiding van deze chronische aandoeningen binnen een regulier spreekuur. Haar aandachtsgebied is sterk gericht op preventie en zelfmanagement. 
Onze visie op chronische zorg is dat patiënten medeverantwoordelijkheid nemen om hun ziekte-situatie en daar waar het kan helpen de zorg voor hun gezondheid te optimaliseren. 
Daarom vinden wij positieve aandacht, uitleg en educatie belangrijk en proberen wij patiënten te motiveren hun life-style daar waar nodig te veranderen.

POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) GGZ
Voor psychosociale problemen is soms meer tijd en expertise nodig.
Wekelijks is in onze praktijk een praktijkondersteuner voor psycho-soc problemen beschikbaar.
Via verwijzing van de huisarts kunt hiervan gebruik maken.
Het takenpakket van de POH GGZ bestaat uit:

Echografie
Onze praktijk is in 2016 gestart met echografie.
Ervaring en opleiding met echografie zal voor patiënten een extra laagdrempelige aanvulling zijn op onderzoek naar klachten.

Bloeddrukmeting
De praktijk beschikt over de meest moderne aparatuur om een juiste bloeddrukwaarde te kunnen vaststellen.
 Uit onderzoeken blijkt dat bloeddrukmeting nog steeds veelvuldig op een verkeerde manier plaatsvindt. 
Vaak gebeurd dit op verkeerde momenten en met onbetrouwbare apparatuur. 
Personen worden daardoor onterecht als risicopatienten bestempeld en met medicatie behandeld.
Binnen de praktijk kunnen wij simultaan tweezijdig bloeddrukmeten, zonodig op afstand. 
Soms is er reden om 24 uurs bloeddruk te meten. Wij hebben hiervoor 2 meettoestellen beschikbaar. 
Patiënten kunnen, indien gemotiveerd, ook op vastgestelde tijden thuismetingen doen en op dit moment binnen een webbased omgeving aanleveren.

Vaatonderzoek
Vaatonderzoek is met behulp van een geavanceerde methode in onze praktijk mogelijk. Onze apparatuur signaleert eventuele onregelmatigheden in de hartslag en drukverschillen in de extremiteitsbloedvaten die kunnen bestaan bij vernauwingen.

Cervixuitstrijkjes
Meestal door de assistentes verricht. Soms na een oproep in het kader van bevolkingsonderzoek en sosm natuurlijk op eigen verzoek.

Chirugsche ingrepen
Kleine ingrepen zoals (verdachte) huidafwijkingen, cystes ea kunnen in onze praktijk worden verwijderd.
Soms worden afwijkingen op gestuurd voor pathologisch onderzoek.

Doppleronderzoek
Op indicatie is het mogeljk om in onze praktijk een aanvullend bloedvaatonderzoek te verrichten.
Hiervoor hebben wij de beschikking over 2 doppler meetapparatuur.
Het onderzoek wordt door onze assistentes verricht.

ECG/Eventrecorder.
De praktijk heeft de beschikking over een 12 kanaals ECG (hartfilm) apparaat. Op indicatie kan deze worden gemaakt.
 Om onregelmatige hartritme’s vast te stellen heeft de praktijk de beschikking over meerdere Eventrecorders. Dit klein, maar doeltreffend, apparaat kan met de patiënt mee naar huis gegeven worden en stelt ons in staat om onregelmatigheden op een hartfilm/ecg vast te leggen. Gegevens worden mede-beoordeeld door de cardioloog.

Hechtingen verwijderen.
Meestal door de assistente.

Keuringen
Voor de meest gebruikelijke keuringen kunt u bij ons terecht, zoals rijbewijskeuringen.
Keuringen voor bepaalde instellingen (oa rijbewijs) behoren door een onafhankelijke huisarts te geschieden en kan dus in principe niet bij de eigen huisarts. Sommige personen willen begrijpelijk soms met of vaker zonder bestaand klachten een algehele ‘check-up’. Daarvoor kunt u bij ons terecht. Uw huisarts is goed op de hoogte van uw voorgeschiedenis en soms risicofactoren bij u en uw familie en kan u daarom als beste een gericht advies geven en onderzoek doen.

Oren uitspuiten.

Meestal door de assistente.Reizigersadvisering.

Bent u van plan een verre reis te maken dan kunnen zij u over de nodige inentingen adviseren. 
Onze praktijk is aangesloten bij het Landelijke Coördinatiepunt Reizigersvaccinaties en zodoende beschikken wij over de meest recente informatie hier omtrent. Ook kunt u bij ons helaas niet terecht voor de ‘gele koorts’ vaccinatie.

Spirometrie
.
Bij longklachten (oa astma en COPD), ademhalingsproblemen is het raadzaam van tijd tot tijd een longfunctie onderzoek te laten verrichten.
De POH-assistentes zijn daarvoor geschoold en voeren dit onderzoek uit in opdracht van de huisarts.

Spiraaltjes plaatsen.
Als vorm van anticonceptie door de huisarts uitgevoerd.

Therapeutische injecties
.
Bij aanhoudende pees of slijmbeursklachten kan het soms wenselijk zijn om een lokale injectie te geven met ontstekingsremmende medicatie.Tympanometrie.
Voor problemen van het middenoor en/of de buis van eustachius kan aanvullend onderzoek met behulp van deze apparatuur zinvol zijn en meer inzicht geven op het uiteindelijk probleem.

Wrattenbehandeling
.
Meestal door de assistente.
 Wij beschikken continue over stikstof. 
Voor kleine huidafwijkingen beschikken wij over een Cryoalfa.Wondcontrole.

Door de huisarts of assistente.