Visie

Wijze van zien, waarnemen.
Ter kennisneming, inzage.
Brede blik of bijzonder inzicht.

De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. Organisaties die ook in de toekomst willen overleven en een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij, moeten zich dan ook voortdurend bezinnen op de toekomst. In dit licht is visieontwikkeling naar een toekomstbestendige huisartsenzorg noodzakelijk. Ieder bedrijf of organisatie behoort te werken vanuit een bepaalde visie. Vaak is dit niet duidelijk uitgesproken, soms is dit (gedeeltelijk) herkenbaar door de wijze van werken, contacten en uitstraling. Het is goed dat u enige kennis neemt van onze visie op praktijkvoering.

Achtergrondinformatie

Op latere leeftijd ben ik medicijnen gaan studeren in Leiden. Daarvoor was ik werkzaam als verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis Leiden en later als anesthesie-verpleegkundige in het Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp. Ervaring heb ik opgedaan op diverse verpleegafdelingen en ruim 3 jaar dagelijks op de operatiekamers. Tijdens mijn studie medicijnen heb ik als verpleegkundige gewerkt in diverse ziekenhuizen in de regio Den Haag – Leiden. Na mijn artsendiploma heb ik verschillende assistentschappen (cardiologie, anesthesie, interne en chirurgie) gedaan in diverse ziekenhuizen. Ruim anderhalf jaar ben ik werkzaam geweest bij de GGZ Leiden, team ouderenzorg. Enkele jaren ben ik werkzaam geweest als verpleeghuisarts (arts ouderenzorg) en heb dus ruime ervaringen in de geriatrie, psychogeriatrie, reactivering en revalidatie. Tot 2003 was ik geregistreerd verpleeghuisarts.
Vanaf 1995 ben ik huisarts en heb ik mij in 1997 als solistisch  huisarts gevestigd te Bergschenhoek. Sinds 2010 is de praktijk met 15 verschillende organisaties gevestigd in Gezondheidscentrum Parkzoom. In de overtuiging dat hedendaagse huisartsenzorg alleen kan in samenwerking met andere disciplines heb ik mij maximaal ingezet om dit gezondheidscentrum te realiseren.

Visie huisartsenzorg

Uitgangspunten in onze zorgverlening zijn:

Binnen onze praktijk willen wij onze patiënten adviseren, begeleiden en daar waar nodig adequaat behandelen voor diverse medische problemen en vragen op medisch -en psychosociaal gebied. Patiënten hebben recht op een heldere duidelijk aanpak voor hun klacht(-en). Deze aanpak (of behandelplan) is vaak heel goed te geven, soms helaas (nog) niet of gedeeltelijk omdat de omdat het klachtenbeeld (nog) niet duidelijk is. Daarvoor kan het nodig zijn een afwachtend beleid te voeren en bij verandering van klachten of anders worden van het klachtenpatroon opnieuw met elkaar te overleggen. ‘Vage/minder duidelijke klachten’ worden in de loop van de tijd duidelijker. Zoals er in het begin soms koorts of verhoging is en later pas duidelijk wordt waar dit vandaan komt. Soms blijft het klachtenpatroon langdurig onduidelijk of onopgehelderd. Het menselijk organisme is tenslotte nog steeds een mysterie waarvan veel vraagstukken nog steeds onopgelost zijn en misschien wel onduidelijk zullen blijven. Een uiterst vervelende en vaak onbevredigende situatie.

Klachten zijn altijd reëel, nooit verzonnen!

Minder duidelijke klachten worden terecht soms moeilijk aanvaard of begrepen. Mensen blijven dan binnen het reguliere en of alternatieve zorgsysteem zoeken naar een uiteindelijke diagnose of verklaring voor hun klachten, klachten waarbij dan soms een adequate behandeling ontbreekt. Meestal zijn er dan toch wel voldoende mogelijkheden om bestaande klachten te behandelen. Eventueel is het noodzakelijk om de hulp in te schakeling van de specialist, vaak is multidisciplinair zorg nodig. Belangrijk vinden wij het gegeven dat er altijd een relatie bestaat tussen mentaal en fysiek.

De relatie tussen lichaam en geest wordt onsinziens vaak onderschat hoewel iedereen dit wel dagelijks zou kunnen ervaren.

Drukte, negatieve stress, dysbalans geven vaak atypische klachten. Niet raar, tenslotte is niemand in het leven continue in een harmonisch evenwicht! Ook uw huisarts, psychotherapeut of veel van uw naasten lukt dit vaak niet. Bekende voorbeelden zijn hoofdpijn/migraine, moeheid, darmklachten, hyperventilatie, soms hartkloppingen en atypische klachten. De directe relatie is soms moeilijk vast of voor te stellen. Deze lichamelijke problemen worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Belangrijk vinden wij dat u voortdurend met ons in gesprek zult blijven zodat wij samen met u blijven zoeken naar mogelijkheden voor verbetering van uw bestaande klachten. Wij zijn ervoor om uw klachten in kaart te brengen, te verhelpen waar mogelijk, u te adviseren en u eventueel te verwijzen naar andere hulpverleners als dit nodig of gewenst blijkt. Voordat u met uw zorgvraag besluit naar de huisarts te gaan heeft u meestal al wat langer over uw probleem nagedacht. Positieve – en negatieve ervaringen, adviezen van omstanders of andere zaken zijn soms redenen om de stap naar de praktijk te maken. Soms wilt u onderzoek, advies, geruststelling en natuurlijk meestal van uw klachten af. Bereid u op het contact met de huisarts voor, eventueel door het een en ander op papier te zetten. Meestal zijn wij in staat uw klachten direct te verhelpen; soms met medicatie; soms met een advies. Een enkele keer zullen wij u vragen een nieuwe afspraak te maken, vragen wij aanvullend onderzoek aan, moeten wij u verwijzen naar de specialist voor aanvullend onderzoek of behandeling.

Verder vinden wij terughoudendheid de kunst!

Niets doen, eventueel symptoom verlichting, adviseren en een afwachtend beleid voeren wordt soms moeilijk ervaren en niet als behandeling gezien. Alles doen wat mogelijk in het verlengde van uw klacht(-en) ligt vinden wij medisch onjuist en kan eventuele schade aan uw gezondheid geven. Dit wordt wel ‘iatrogene schade’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn er voldoende: bij elke (virale keel-)ontsteking antibioticum, bij klachten van het bewegingsapparaat radiodiagnostiek, zonder klachten een total body scan etc… Daarnaast wordt bij herhaling van soortgelijke klachten gerekend op dezelfde behandeling wat mogelijk onjuist is. Dus is het beter om te overleggen. Belangrijk vinden wij het om SAMEN met u naar bevredigende oplossingen te zoeken voor uw klachten en daarin de zin en onzin van medicatie, nut specialistische hulp en of aanvullende diagnostiek te bespreken. Wij zijn er voor u en om u te helpen met het vinden naar de oplossing die bij u past.

Betere zorg dichtbij !

Vanuit eigen ervaring en door de huidige politiek- maatschappelijke ontwikkelingen ben ik er van overtuigd dat het werken als solistisch huisarts ontoereikend is. Binnen onze praktijk werken we met meerdere mannelijke en vrouwelijke huisartsen vader onze naamswijziging in: huisartsenpraktijkparkzoom. Intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders is dringend noodzakelijk om aan de huidige zorgvragen van dit moment en in de toekomst te kunnen blijven voldoen. Vol vertrouwen en met enthousiasme is meer dan 5 jaar
gewerkt aan de oprichting van Gezondheidscentrum Parkzoom. Binnen ons volwaardig centrum streven wij naar een geïntegreerd zorgaanbod door optimale samenwerking tussen diverse zorgaanbieders, is de toegang laagdrempelig. Verbeterde samenwerking zal in onze overtuiging leiden tot betere, snellere en uiteindelijk goedkopere zorg.

Wij waarderen uw op- en aanmerkingen over ons functioneren en organisatie van onze praktijk.

J.J.M. (Hans) Janson, huisarts.