Mededelingen

augustus 22nd, 2019

Schadelijke effecten beeldvorming bij aspecifieke lagerugpijn

Vanuit medisch oogpunt is beeldvorming bij lagerugpijn onnodig en de richtlijnen raden deze dan ook af.
Beeldvorming speelt geen rol in het stellen van de diagnose en leidt tot overdiagnostiek.
Bovendien veroorzaakt beeldvorming extra kosten, meer gezondheidszorgconsumptie en mogelijk meer werkverzuim. Dat blijkt uit een systematisch literatuuroverzicht.

Zie artikel H&W 

Lemmers et al. bekeken 6 RCT’s en 8 observationele onderzoeken. Daaruit blijkt dat een röntgenfoto van de rug of een (vroege) MRI meer directe en mogelijk ook indirecte kosten met zich meebrengt. Het maken van een röntgenfoto, MRI of CT-scan leidt tot toename van gezondheidszorgconsumptie zoals medicatie, injecties en zelfs operatief ingrijpen. In het vervolgtraject zijn grote verschillen tussen patiënten die een MRI kregen en patiënten die geen MRI kregen: 19 tot 22% versus 0,8 tot 2,5% operaties; 40,8 versus 6,9% injecties en 18,4 versus 6,8% gebruik van fysiotherapie. In 2 observationele onderzoeken lijkt beeldvorming daarnaast te leiden tot meer werkverzuim (134 dagen versus 29 dagen en 165 versus 44 dagen). Dit verschil was er in de RCT’s echter niet.

Beeldvorming bij klachten over lagerugpijn is alleen geïndiceerd bij ernstige symptomen (rode vlag). Zonder aanwijzingen voor maligniteiten leidt beeldvorming tot het opsporen van degeneratieve, congenitale en houdingsafwijkingen die ook bij personen zonder rugpijn voorkomen. Met een MRI zijn patiënten niet sneller klachtenvrij dan zonder MRI. Toch krijgt in de Verenigde Staten een kwart van de patiënten met lagerugpijn in de eerste vier tot zes weken een scan of foto. Het is onbekend waarom artsen dit doen.

Dit onderzoek benadrukt opnieuw hoe belangrijk het is om terughoudend te zijn met beeldvorming bij lagerugpijn zonder ernstige symptomen. Het zou interessant zijn te weten wat (huis)artsen ertoe beweegt om beeldvorming aan te vragen. Op die manier kunnen we zinloos medisch handelen, gezondheidszorgconsumptie en kosten te verminderen.

augustus 21st, 2019

Huisartsenpost

Alléén bij SPOED- hulpvragen buiten kantooruren kunt u gebruik maken van de huisartsenpost.

De huisartsenpost is overbelast !
De wachttijden zijn lang.

Probeer uw vragen overdag te bespreken met uw eigen huisarts.
De huisartsenpost is voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag.
Ondanks voorlichting en triage komen er nog altijd (te)veel patiënten op de huisartsenpost met hulpvragen die niet echt dringend blijken te zijn.
Dit geeft een enorme personele en financiële belasting.
(voorbeeld kosten consult huisarts: € 9,=, consult Huisartsenpost: € 115,85)

Wij vragen u goed na te denken voor u  de huisartsenpost belt.

Notabene;
De huisartsenpost (HAP) is geen Spoed Eisende Hulppost (SEH) van het Ziekenhuis.
Er kan dus in principe geen aanvullende onderzoek zoals lab, röntgen etc worden aangevraagd.

januari 3rd, 2017

Landelijk Schakelpunt

Medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Onze praktijk maakt gebruik van de zorginfrastructuur om uw een samenvatting van uw dossier bij de huisarts uit te wisselen met de huisartsenpost.
Hierin staan uw belangrijkste medische gegevens.
Dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven én als het nodig is voor uw behandeling.

Wilt u dat uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar zijn als u onverwacht terecht komt op de huisartsenpost?
Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft voor deze uitwisseling.
Toestemming geven kan direct bij een bezoek aan onze praktijk of online via www.ikgeeftoestemming.nl.

Online toestemming geven
Op de website kunt u op twee manieren toestemming regelen:

1.             Vul uw gegevens in en verstuur ze met DigiD met sms. Wij ontvangen uw bericht in een speciaal beveiligd portaal en verwerken in uw dossier dat u toestemming hebt gegeven.
2.             Vul online een formulier in, print het en geef het aan een van onze medewerkers. Wij verwerken vervolgens in uw dossier dat u toestemming hebt gegeven.

Om de toestemming voor onze praktijk te regelen, zoekt u op www.ikgeeftoestemming.nl naar [vul de naam van de praktijk in zoals gebruikt op www.ikgeeftoestemming.nl]. U kunt de toestemming altijd weer intrekken. Dat kan bij ons of via www.ikgeeftoestemming.nl.

Ook voor de apotheek
Haalt u regelmatig medicijnen bij een of meerdere apotheken en wilt u dat zij uw medicatie-gegevens beschikbaar stellen via de zorginfrastructuur? Geef dan elke apotheek apart toestemming. De huisartsenpost of een andere apotheek kan dan uw medicatie-gegevens opvragen als het nodig is voor uw behandeling. U regelt uw toestemming snel en gemakkelijk op www.ikgeeftoestemming.nl.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zorginfrastructuur? Bijvoorbeeld wie uw gegevens kunnen inzien of over de veiligheid? Vraag dan bij een bezoek aan onze praktijk naar de brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!’ of kijk op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie: www.vzvz.nl.

februari 10th, 2019

Kwaliteitsverbetering

Binnen onze praktijk streven wij continue naar verbetering.
Daarvoor hebben wij verschillende trajecten lopen.

De praktijk is  NHG geaccrediteerd 
NHG Praktijk Accreditering  is een, door het Nederlands Huisartsen Genootschap opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen  toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van de patiënt wordt daarin expliciet betrokken.
Deelnemende praktijken werken op basis van een NPA-praktijkrapportage aan aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg.
Dit doen ze met de NPA-verbeteringsmethodiek. Problemen worden hierbij door het hele team aangepakt met concrete verbeterplannen.

Binnen de praktijk leiden wij praktijkassistentes op en in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam leiden wij basis-artsen op tot huisarts .
Onze assistentes volgen verplichte nascholing en hebben alle opleiding tot POH
(praktijkondersteuning) afgerond.
Ook de huisartsen zijn verplicht jaarlijks nascholing te volgen.

Wij investeren continue in samenwerking met andere zorgaanbieders.
Dit gebeurd uiteraard binnen het gezondheidscentrum Parkzoom waarbinnen 16 verschillende zorgorganisaties werkzaam zijn en met partijen buiten ons centrum. Wij hebben een intensieve samenwerking met gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs; stichting ‘ZonBoog’.
Wij werken samen op geïntegreerde eerstelijnszorg, chronische zorg en innovatieve projecten.

Op deze manier zijn wij continue bezig om onze praktijk zo goed en efficient mogelijk te laten functioneren zodat wij de best mogelijke huisartsen-zorg kunnen blijven garanderen.
Mocht u adviezen hebben mbt onze praktijkvoering dan horen wij dit graag van u.

 

augustus 31st, 2019

Openingstijden praktijk

Voor onze telefoonnummers en openingstijden zie onder praktijk;’openingstijden


VAKANTIE / NASCHOLING:

Voor openingstijden/nascholings-, vakantiedagen van de praktijk

De praktijk is gesloten van:

Buiten bekende feestdagen  is de praktijk gesloten op:
*geen mededeling*

Read More