februari 10th, 2019

Kwaliteitsverbetering

Binnen onze praktijk streven wij continue naar verbetering.
Daarvoor hebben wij verschillende trajecten lopen.

De praktijk is  NHG geaccrediteerd 
NHG Praktijk Accreditering  is een, door het Nederlands Huisartsen Genootschap opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen  toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van de patiënt wordt daarin expliciet betrokken.
Deelnemende praktijken werken op basis van een NPA-praktijkrapportage aan aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg.
Dit doen ze met de NPA-verbeteringsmethodiek. Problemen worden hierbij door het hele team aangepakt met concrete verbeterplannen.

Binnen de praktijk leiden wij praktijkassistentes op en in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam leiden wij basis-artsen op tot huisarts .
Onze assistentes volgen verplichte nascholing en hebben alle opleiding tot POH
(praktijkondersteuning) afgerond.
Ook de huisartsen zijn verplicht jaarlijks nascholing te volgen.

Wij investeren continue in samenwerking met andere zorgaanbieders.
Dit gebeurd uiteraard binnen het gezondheidscentrum Parkzoom waarbinnen 16 verschillende zorgorganisaties werkzaam zijn en met partijen buiten ons centrum. Wij hebben een intensieve samenwerking met gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs; stichting ‘ZonBoog’.
Wij werken samen op geïntegreerde eerstelijnszorg, chronische zorg en innovatieve projecten.

Op deze manier zijn wij continue bezig om onze praktijk zo goed en efficient mogelijk te laten functioneren zodat wij de best mogelijke huisartsen-zorg kunnen blijven garanderen.
Mocht u adviezen hebben mbt onze praktijkvoering dan horen wij dit graag van u.